جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

لیزینگ ایران


۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۵:۳۹:۴۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۳۰    ۱۷:۱۱:۱۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۷    ۱۶:۵۳:۰۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درج اطلاعات لیزینگ ایران در بازار پایه تابلوی زرد- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵    ۰۹:۴۹:۱۸
لغو پذیرش اوراق بهادار  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۵    ۱۲:۱۸:۵۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۴    ۰۷:۴۲:۵۷
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۹    ۰۷:۳۹:۰۲
برنامه ناشر جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۸    ۰۹:۳۷:۲۰
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۶    ۱۶:۰۴:۰۰
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۱۱:۳۲:۴۷
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۱۰:۱۵:۲۴
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۷    ۲۰:۴۹:۵۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۹    ۰۹:۱۸:۲۶
پذیره نویسی افزایش سرمایه به روش سلب حق تقدم (به پیوست)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۶    ۱۳:۲۵:۲۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۵    ۱۵:۳۰:۳۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از شرکت در مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۵    ۱۲:۴۳:۳۲
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۹    ۱۵:۳۲:۱۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۲    ۱۴:۲۶:۰۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۱۷    ۰۸:۴۲:۰۷
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۱۶    ۱۴:۵۰:۳۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تمدید مجوز افزایش سرمایه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...