جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

فرآوری معدنی اپال کانی پارس


۱۴۰۱/۰۷/۰۶    ۰۹:۵۴:۵۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۶    ۰۹:۳۲:۳۵
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت اپال فولاد شرق پارسیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۳:۴۳:۰۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت اپال فولاد شرق پارسیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۰۹:۲۶:۰۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۲:۴۱:۵۴
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۱۸:۲۷:۴۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۲    ۱۱:۵۳:۲۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۹    ۲۲:۵۶:۳۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۶    ۱۱:۵۳:۵۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۶    ۱۱:۵۲:۱۲
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (شرکت اپال فولاد شرق پارسیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۶    ۱۱:۵۰:۳۴
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۵    ۱۴:۳۳:۴۷
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۷    ۱۶:۴۲:۰۹
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۷    ۱۵:۲۲:۳۳
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۳    ۱۱:۵۸:۵۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۲    ۲۲:۱۸:۴۰
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۲    ۲۱:۰۴:۴۵
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۲    ۲۰:۵۲:۴۵
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۲    ۲۰:۲۳:۲۰
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۲    ۱۶:۳۸:۳۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...