جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

داده گستر عصر نوین


۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۲۱:۴۷:۱۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۳۰    ۱۴:۰۶:۴۲
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۲۰:۲۹:۵۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۰۹:۲۱:۴۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۰۹:۲۰:۵۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارس ارتباطات)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۰۹:۱۹:۴۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارسان لین)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۰۹:۱۸:۱۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارسان لین ارتباطات)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵    ۲۱:۱۰:۰۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - موافقت اصولی تاسیس شرکت کارگزاری هیرکانیا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۰    ۰۹:۴۹:۵۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۰:۲۶:۲۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۰:۲۲:۰۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۵    ۲۰:۳۹:۵۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۱    ۰۸:۰۲:۵۸
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۲۲:۴۰:۱۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۳    ۱۳:۰۴:۲۹
آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۳    ۱۲:۴۶:۴۰
آگهی ثبت افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۳    ۱۲:۳۴:۴۹
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۰۷:۳۷:۲۲
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۰۷:۲۰:۵۰
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۰    ۲۲:۰۴:۲۷
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...