جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

بانک دی


۱۴۰۱/۰۶/۳۱    ۱۴:۵۱:۱۹
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۳۰    ۱۶:۳۶:۳۲
افشای جزییات زمین و ساختمان  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۳    ۱۵:۳۰:۰۹
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۱۵:۱۹:۲۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۳    ۱۰:۲۰:۲۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه مزایده املاک مازاد و تملیکی _ مرحله دوم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۱    ۲۰:۳۵:۴۱
برنامه ناشر جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۴    ۱۲:۰۸:۰۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت لیزینگ دی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۵    ۱۷:۰۶:۴۸
مجوز بانک مرکزی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۵    ۱۲:۵۰:۲۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۲    ۱۲:۲۴:۳۸
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۲    ۱۱:۰۳:۳۱
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۰    ۲۰:۲۲:۲۷
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه دیدار ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۰    ۰۹:۳۳:۴۷
شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سومین سال متوالی/ چهارمین سال متناوب طی ۵ سال گذشته  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۳:۳۰:۲۹
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۱:۱۴:۱۶
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۰:۵۴:۰۷
مجوز بانک مرکزی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۸    ۱۶:۱۷:۵۸
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۸    ۰۹:۰۹:۴۳
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۵    ۱۷:۵۹:۵۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۴    ۱۸:۰۶:۲۸
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اعلام تنفس)  ادامه مطلب ...