جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری توسعه آذربایجان


۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۱۸:۲۸:۴۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۳    ۱۱:۵۵:۲۷
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵    ۱۷:۵۷:۰۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۴    ۱۳:۱۹:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۱    ۱۰:۲۸:۱۸
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۱    ۰۱:۲۳:۱۴
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۲۲:۳۱:۳۶
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۰    ۱۶:۱۳:۵۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۸    ۲۲:۴۸:۲۳
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۸    ۲۰:۵۷:۴۷
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۵    ۱۷:۰۲:۱۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۵    ۱۳:۱۷:۳۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت راه گشا تجارت آذربایجان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۵    ۱۳:۱۵:۵۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت آذر توسعه مسکن)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۴    ۱۲:۰۹:۵۱
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۴    ۱۲:۰۸:۳۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۱    ۲۰:۳۹:۴۳
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۱    ۱۷:۴۶:۴۳
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۷    ۲۳:۴۵:۱۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۶    ۱۴:۳۳:۱۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۲    ۱۲:۲۳:۱۳
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات  ادامه مطلب ...