جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

پالایش نفت تبریز


۱۴۰۱/۰۵/۲۳    ۱۳:۰۰:۰۲
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۴    ۱۲:۵۰:۰۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۱    ۱۲:۴۶:۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۱    ۱۲:۱۳:۱۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۲۲:۱۴:۳۱
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۸    ۱۳:۳۹:۴۹
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۱۱:۵۴:۰۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۶    ۱۱:۲۳:۲۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۶    ۱۱:۲۱:۰۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۶    ۱۰:۵۴:۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۶    ۱۰:۵۱:۰۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۶    ۱۰:۴۶:۳۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۶    ۱۰:۴۲:۰۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۱۵:۴۵:۵۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۱۴:۴۳:۵۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۱۲:۴۵:۳۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۷    ۱۰:۵۲:۳۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۰    ۱۱:۲۳:۴۳
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۰    ۱۱:۱۲:۵۶
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۱    ۱۰:۵۸:۵۸
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...