جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

نفت پاسارگاد


۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۶:۳۰:۳۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۲    ۰۸:۱۸:۱۲
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۸:۴۸:۱۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۱    ۱۶:۰۰:۰۶
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۳:۲۵:۰۴
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۱۵:۱۱:۵۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵    ۱۷:۵۸:۲۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه فی مابین سازمان حمل و نقل جاده ای- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۶:۲۶:۴۶
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۵    ۱۹:۲۸:۱۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۱۲:۳۴:۴۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۰    ۱۹:۲۱:۰۰
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۰    ۱۸:۴۸:۱۴
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۴    ۱۵:۰۱:۱۸
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۱    ۱۳:۵۳:۰۹
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۷    ۱۲:۲۴:۳۳
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۶    ۱۹:۰۵:۰۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۱۳:۳۶:۴۳
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۸    ۱۴:۴۲:۳۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۴    ۱۰:۴۳:۴۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۱    ۱۰:۰۰:۰۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...