جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

ملی صنایع مس ایران


۱۴۰۱/۰۷/۱۱    ۱۲:۲۳:۵۰
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۲:۴۹:۰۱
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۰۹:۳۹:۰۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۰:۴۶:۳۷
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۹    ۰۹:۴۸:۴۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنایع و معادن گهر مس)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۸    ۰۸:۳۴:۵۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۰۸:۵۷:۱۲
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۲    ۱۶:۲۲:۰۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۲    ۱۶:۲۸:۲۸
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۸    ۱۲:۱۹:۰۲
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۳    ۱۴:۰۲:۰۴
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۱۵:۵۳:۴۴
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۱۴:۵۵:۵۳
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۱۳:۳۹:۰۲
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۸    ۱۹:۲۷:۲۸
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۸    ۱۷:۲۴:۴۸
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۸    ۱۲:۰۴:۵۰
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۸    ۱۱:۳۵:۳۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۱۹:۰۵:۵۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۱۸:۵۰:۵۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت فاوا گستر مس)  ادامه مطلب ...