جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)


۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۵:۰۱:۳۹
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه خودرو شاهین در بورس کالا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۹    ۱۱:۳۹:۰۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه خودروی شاهین در بورس کالا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۹    ۱۰:۵۲:۰۷
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه خودروی شاهین در بورس کالا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۱۲:۳۸:۰۵
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۵:۱۵:۱۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۰۸:۵۸:۴۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۲    ۱۶:۱۷:۴۰
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۰    ۱۱:۱۴:۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آگهی فراخوان جهت واگذاری سهام شرکت پارس خودرو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۲۰:۳۸:۴۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تولیدی موتور ، گیربکس و اکسل سایپا-مگاموتور (سهامی خاص))  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۲۰:۱۸:۵۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی توسعه سایپا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۱۹:۰۲:۱۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۱۸:۵۰:۵۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص))  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۱۸:۱۳:۵۸
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سایپا گام)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۱۷:۳۳:۱۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع لنت پارسیان پیشرو)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۱۲:۱۴:۵۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی صنعتی بهران موتور گلپایگان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۱۱:۱۵:۱۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سایپا آذربایجان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۱۸:۰۱:۴۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۱۷:۴۷:۰۸
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مسافرتی هوایی ایران)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۱۴:۰۰:۵۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولید رینگ سایپا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۱۱:۵۱:۱۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا)  ادامه مطلب ...