جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

گروه بهمن


۱۴۰۱/۰۷/۰۷    ۰۹:۱۰:۰۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۶    ۱۶:۴۲:۱۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت مانا نوین)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۶    ۱۶:۴۲:۰۱
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت پویا همگام)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۶    ۱۶:۴۱:۳۵
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت کیا مهستان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۰۸:۴۱:۵۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه کشنده FAW تک محور توسط شرکت سیبا موتور- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۱۰:۰۴:۴۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید ملک توسط شرکت بهمن موتور- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۴    ۱۸:۲۰:۰۸
افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۳    ۰۹:۳۱:۱۲
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۳:۳۵:۴۸
افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۱۴:۲۵:۲۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۷    ۱۴:۰۷:۰۰
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۶    ۱۹:۳۸:۱۵
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۹    ۱۷:۱۱:۲۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مانا نوین)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۹    ۱۷:۰۵:۲۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کیا مهستان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۹    ۱۷:۰۱:۲۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پویا همگام)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۰    ۰۸:۵۰:۲۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه دیگنیتی وفیدیلیتی شرکت بهمن موتور دربورس کالا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۳:۵۶:۳۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گروه انرژی آریادانا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۳:۵۵:۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت حفاری آریا دانا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۱۲:۵۲:۱۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۸    ۱۸:۲۵:۱۶
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...