جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری غدیر


۱۴۰۱/۰۷/۰۳    ۱۲:۲۷:۴۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری دی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۳    ۱۲:۲۷:۲۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۲    ۱۱:۰۱:۵۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۹    ۰۹:۱۲:۲۱
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۱۰:۳۰:۰۷
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۳    ۱۲:۲۴:۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۹    ۱۴:۴۲:۱۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۵:۱۸:۰۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۰۸:۳۲:۴۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۱۷:۳۰:۳۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولید برق خوزستان غدیر)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۱    ۱۷:۵۴:۱۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سپهر پارس پایا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۱    ۱۷:۵۲:۳۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خدمات انرژی ارژن)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۱    ۱۷:۵۱:۴۳
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات انفورماتیک راهبر)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۱    ۱۷:۴۹:۳۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت سیستم های کارامد)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۱    ۱۴:۰۰:۵۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت غدیر انرژی لامرد)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۴:۴۱:۱۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۴:۳۹:۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۱۶:۵۸:۳۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سامانه های رهگیری یکپارچه راهبر سریر)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۸:۳۹:۲۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۴    ۱۲:۱۰:۴۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...