جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

پتروشیمی تندگویان


۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۰:۵۱:۰۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۲    ۰۹:۴۹:۱۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۱    ۲۲:۲۴:۲۳
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۹    ۱۷:۲۱:۳۵
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۹    ۱۳:۰۵:۴۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۹    ۱۲:۴۱:۳۱
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۸    ۱۹:۲۷:۱۱
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۷    ۱۴:۴۲:۱۹
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۷    ۱۴:۳۹:۴۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۲    ۱۵:۰۶:۴۶
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۲    ۱۵:۰۵:۵۲
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۲    ۱۵:۰۴:۱۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نرخ سرویس های جانبی سال ۱۴۰۰- جلسه ۴۸۹ شورای رقاب- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۲    ۱۵:۰۳:۲۷
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۳۱    ۱۳:۳۷:۳۹
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۶    ۱۱:۵۳:۲۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۷    ۱۸:۰۵:۴۵
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۸    ۱۴:۲۸:۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۳    ۱۰:۳۷:۳۲
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۸    ۱۵:۳۸:۰۰
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۴    ۱۷:۵۰:۲۷
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...