جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس


۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۴:۵۵:۱۱
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۱:۰۲:۴۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۸:۰۴:۱۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۳    ۱۵:۰۱:۰۳
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۳    ۱۵:۰۱:۰۰
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۶    ۱۸:۵۳:۴۴
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۶    ۱۸:۴۹:۲۹
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۰۸:۵۸:۱۶
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۱۶:۱۶:۲۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۹:۳۰:۴۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۷:۵۶:۲۱
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۷:۵۴:۲۷
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۷:۴۷:۱۶
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۷:۴۰:۳۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۱۵:۰۶:۴۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پترو شیمی نوین)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۸    ۱۱:۲۲:۴۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۵    ۱۷:۴۴:۵۷
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۵    ۱۶:۰۵:۱۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۵    ۱۱:۲۶:۲۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی پترو فراز هوران)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۲    ۱۷:۲۱:۵۷
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی آوات اورامان)  ادامه مطلب ...