جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان


۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۷:۵۹:۳۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۰    ۱۶:۳۹:۴۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۷    ۱۲:۴۶:۲۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۹    ۱۰:۲۲:۲۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی تبریز)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۱    ۱۱:۲۰:۴۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۱    ۱۰:۴۵:۴۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پالایشی کیمیا سازان کسری)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۶:۱۱:۳۷
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه نفت و گاز آریا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۵    ۱۷:۲۱:۱۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۱۹:۳۷:۴۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۱    ۰۹:۰۲:۴۱
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۸    ۱۶:۰۵:۳۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۱    ۱۳:۲۸:۳۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی همت)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۴    ۱۵:۵۵:۳۳
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۱    ۱۵:۰۶:۳۸
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۸    ۱۱:۴۹:۴۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۱۹:۱۳:۴۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۴    ۲۲:۴۲:۲۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۱۷    ۱۹:۱۵:۳۳
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۷    ۱۶:۲۴:۱۳
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۷    ۱۴:۴۵:۵۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...