جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین


۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۱۸:۰۲:۳۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۱۷:۴۱:۴۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۲    ۱۰:۱۰:۳۵
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۹:۵۶:۳۴
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۹:۴۷:۵۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۲    ۱۳:۵۲:۳۰
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۹:۳۶:۰۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۰۹:۱۰:۲۶
اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت پتروسینا -سهامی خاص- در حال تصفیه (به پیوست)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۸:۲۳:۴۳
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۲۰:۰۲:۱۲
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۱۹:۴۲:۱۳
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵    ۱۱:۴۰:۰۹
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۴    ۱۸:۱۷:۴۴
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۴    ۱۸:۱۳:۱۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۳    ۰۹:۰۲:۲۱
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۰    ۱۸:۴۸:۵۱
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۰    ۱۸:۳۹:۵۳
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۰    ۱۸:۳۶:۳۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۰    ۱۳:۵۵:۰۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۰    ۱۱:۳۶:۱۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...