جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

کلرپارس


۱۴۰۱/۰۷/۱۱    ۱۷:۲۸:۱۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۱۸:۴۷:۱۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۳    ۱۹:۱۸:۲۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۵    ۱۸:۵۹:۴۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۰    ۰۸:۲۵:۱۵
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۹    ۱۰:۳۱:۴۰
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۴    ۱۹:۳۲:۵۷
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۳    ۱۱:۵۸:۱۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۲۱:۲۳:۴۸
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۱۹:۱۴:۳۰
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۱۵:۳۹:۱۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۵    ۱۹:۲۹:۲۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۹    ۱۷:۴۹:۵۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۱    ۱۰:۴۵:۱۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در دستور کار بودن افزایش سرمایه شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۱۱    ۱۸:۴۱:۱۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۴    ۱۵:۵۸:۵۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۱/۰۵    ۱۳:۲۳:۰۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۰/۳۰    ۲۳:۴۱:۳۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۰/۱۵    ۱۸:۴۲:۲۵
جزییات هزینه های انرژی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۰/۰۵    ۱۵:۲۰:۴۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...