جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

گروه مپنا


۱۴۰۱/۰۷/۱۲    ۱۴:۳۶:۲۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۱۱    ۱۵:۴۲:۱۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۱۱    ۱۱:۴۲:۲۸
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت آلومینیوم المهدی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۶    ۱۰:۲۹:۰۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت واگن پارس)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۱۶:۲۱:۳۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۲    ۰۹:۰۶:۱۹
تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۳۰    ۱۲:۳۴:۲۷
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولید برق پره سر مپنا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۲    ۱۵:۱۱:۳۱
تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۰    ۱۷:۵۷:۱۳
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۳    ۱۵:۳۸:۴۵
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۳    ۱۴:۰۱:۵۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۲    ۱۳:۱۲:۰۰
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۸    ۱۴:۲۸:۱۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۶:۰۶:۱۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۱۸:۱۱:۵۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۰۹:۵۹:۴۷
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۰۹:۲۵:۴۸
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۴    ۱۵:۲۹:۵۷
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۴    ۱۱:۱۲:۳۸
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۴    ۱۰:۱۲:۴۴
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...