جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری افتخار سهام


۱۴۰۱/۰۷/۱۲    ۰۹:۲۲:۲۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۱۳:۲۲:۲۸
آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۴    ۰۹:۵۴:۵۹
توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۳:۲۹:۱۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۰۸:۳۵:۳۱
آگهی ثبت افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۸    ۱۳:۵۵:۱۳
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۵    ۱۴:۲۰:۴۲
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۳    ۰۹:۳۳:۴۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۳    ۰۹:۵۶:۴۸
اعلامیه پذیره نویسی عمومی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۷    ۱۱:۳۴:۵۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۷    ۱۱:۳۳:۰۵
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۸    ۰۹:۵۱:۳۴
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۲    ۱۲:۲۶:۲۹
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۲    ۰۹:۳۳:۳۵
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۱    ۱۸:۲۳:۱۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۷    ۰۹:۲۱:۰۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۷    ۱۵:۰۶:۱۰
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۰    ۱۳:۲۹:۱۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۶    ۱۲:۲۱:۲۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۱۷    ۰۹:۵۲:۳۱
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...