جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری خوارزمی


۱۴۰۱/۰۷/۱۲    ۱۱:۴۰:۲۶
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۱۲    ۱۱:۱۰:۰۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۱۱    ۰۸:۵۸:۴۳
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۴:۵۳:۱۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۴:۴۵:۱۲
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۳۰    ۰۹:۱۹:۳۳
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۶:۴۹:۰۷
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۷    ۱۶:۵۵:۲۰
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۷    ۱۶:۵۴:۴۱
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۷    ۱۶:۵۴:۳۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۲    ۲۰:۳۴:۰۸
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ابلاغ مصوبه وزیر نیرو در خصوص افزایش سقف نرخ انرژی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۴    ۱۷:۲۹:۳۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۴    ۰۸:۲۹:۲۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۸    ۱۲:۲۵:۳۸
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گواهی کشف افزایش ذخیره کانسنگ طلا معدن شادان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۱۶:۲۲:۳۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۹    ۱۱:۵۷:۴۷
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۱۵:۵۰:۵۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه کیمیاداروی خوارزمی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۱۹:۱۵:۳۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۴    ۱۳:۳۸:۵۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پایاپای ملی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۷    ۱۷:۰۳:۴۲
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی)  ادامه مطلب ...