جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت


۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۸:۲۷:۴۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۸:۲۱:۳۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۳    ۱۷:۳۸:۲۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت آبفر)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۳    ۱۷:۳۸:۰۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت صنعت و معدن)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۳    ۱۷:۳۷:۳۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۲    ۱۳:۴۷:۱۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۲    ۱۴:۰۷:۳۲
تغییر نشانی(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۸    ۱۶:۴۲:۵۲
تغییر نشانی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۶:۴۷:۴۳
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۹    ۱۴:۵۵:۵۷
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش سهام شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۴    ۱۰:۵۹:۰۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۴    ۱۶:۱۶:۵۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۳    ۱۴:۰۳:۱۰
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۶    ۱۸:۱۷:۵۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۱۰:۵۷:۱۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۹    ۱۰:۴۹:۳۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۳    ۱۶:۴۰:۴۳
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۲    ۱۶:۳۲:۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۵    ۱۷:۵۱:۲۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۵    ۱۶:۰۳:۴۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا)  ادامه مطلب ...