جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری اعتلاء البرز


۱۴۰۱/۰۶/۲۳    ۱۶:۲۴:۵۶
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۰    ۱۳:۵۰:۵۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۱۲:۳۳:۴۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۳    ۱۰:۳۵:۳۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۱۷:۲۵:۵۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۴    ۱۸:۱۴:۱۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۲    ۱۳:۵۳:۴۰
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۱۱:۵۱:۵۸
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۱۰:۳۳:۰۴
آگهی ثبت افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۴    ۱۱:۲۷:۲۶
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۰    ۱۷:۰۵:۵۸
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۰    ۰۹:۰۵:۴۸
اعلامیه پذیره نویسی عمومی(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۰    ۰۸:۵۰:۲۹
اعلامیه پذیره نویسی عمومی(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۷    ۰۹:۱۸:۲۴
اعلامیه پذیره نویسی عمومی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۶    ۱۲:۵۴:۵۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۱۴:۲۴:۳۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۹    ۱۵:۰۴:۲۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۹    ۱۵:۰۳:۴۴
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۴    ۱۵:۲۴:۳۶
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۲    ۱۷:۲۷:۰۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...