جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

بانک تجارت


۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۰۸:۲۲:۰۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۶:۲۰:۵۷
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در ارتباط با شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۳:۳۲:۲۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۱۸:۲۲:۵۳
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۲    ۱۴:۱۲:۲۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۷:۰۵:۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۱    ۱۶:۵۷:۰۰
افشای جزییات زمین و ساختمان  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۷:۱۹:۴۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۷:۱۷:۳۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۲:۲۶:۰۹
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۱    ۱۲:۳۷:۱۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت گروه کارخانجات نساجی آرتا تجارت زرین)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۱    ۰۹:۲۹:۴۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۴    ۱۳:۴۲:۰۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۴    ۱۰:۲۵:۰۶
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۷    ۱۲:۲۴:۵۴
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۵    ۱۶:۱۲:۰۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۱    ۲۳:۲۵:۵۸
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۱    ۱۵:۳۹:۰۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شرکت‌های سرمایه گذاری ملی ایران و مولد نیروگاهی فا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۱    ۰۸:۴۹:۵۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صرافی تجارت)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۸    ۲۱:۵۹:۵۹
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...