با توجه به چسبندگی شاخص کل و سهم های شاخص ساز بازار ، بهترین زمان برای خرید در بازار زمانی است که ابتدای روند صعودی بازار باشد که شما با داشتن اشتراک سایت می توانید شروع و پایان روند شاخص کل را متوجه شوید . برخی از سهم های معرفی شده در این قسمت ، سهم هایی هستند که در سرویس تابلوخوانی هر روزه برای مشترکین قابل مشاهده است و زمان خرید آنها مطابق شروع روند صعودی شاخص است . لذا برای آنکه حداقل ریسک ممکن را در خرید داشته باشید ، شما می توانید در زمان رشد بازار ، سهم هایی را که تابلوی مناسبی دارند و به لحاظ تکنیکالی مناسب هستند را خرید نمایید . باسهم با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی و پردازش اطلاعات سعی میکند بهترین زمان ورود و خروج شاخص کل را برای شما مشخص کند ، همچنین به معرفی سهم هایی که به لحاظ تابلوخوانی مناسب هستند می پردازد لذا طبیعتا مسولیت کلیه خریدها و انتخاب سهم ها بر عهده شما می باشد
تعداد پرتفوی غیرقابل نمایش (مخصوص مشترکین) : 1

پرتفوی پیشنهادی

  • همه
  • هفتگی ریسک کمتر
  • هفتگی ریسک بیشتر
  • ماهیانه ریسک کمتر
  • ماهیانه ریسک بیشتر
1400/08/12

مشاهده سبد 1400/08/12

پیشنهاد سبد هفتگی با ریسک بیشتر

1400/07/07

مشاهده سبد 1400/07/07

پیشنهاد سبد هفتگی با ریسک کمتر

1400/05/24

مشاهده سبد 1400/05/24

پیشنهاد سبد هفتگی با ریسک کمتر

1400/05/19

مشاهده سبد 1400/05/19

پیشنهاد سبد ماهیانه با ریسک کمتر

1400/05/09

مشاهده سبد 1400/05/09

پیشنهاد سبد ماهیانه با ریسک بیشتر

1400/04/20

مشاهده سبد 1400/04/20

پیشنهاد سبد هفتگی با ریسک بیشتر

1400/04/13

مشاهده سبد 1400/04/13

پیشنهاد سبد هفتگی با ریسک کمتر

1400/03/29

مشاهده سبد 1400/03/29

پیشنهاد سبد هفتگی با ریسک بیشتر

1400/03/24

مشاهده سبد 1400/03/24

پیشنهاد سبد هفتگی با ریسک کمتر

1400/02/20

مشاهده سبد 1400/02/20

پیشنهاد سبد هفتگی با ریسک بیشتر

1399/12/24

مشاهده سبد 1399/12/24

پیشنهاد سبد هفتگی با ریسک بیشتر

1399/12/18

مشاهده سبد 1399/12/18

پیشنهاد سبد هفتگی با ریسک کمتر