زر ماکارون ۱.۷ هزار میلیارد تومان درآمد محقق کرد/ رشد ۱۰۳ درصدی     1399/12/09     |     درآمد ۱.۶ هزار میلیارد تومانی "قرن" با رشد ۸۴ درصدی در ۱۱ ماهه     1399/12/09     |