کل بازار1401/02/27
نمایش/عدم نمایش روی قسمت بالایی کلیک کن

اطلاعات7روزآخر برای مشترکین قابل مشاهده است


ورود و خروج پول حقیقی

جمع کل پول خرید و فروشورود و خروج پول حقیقی در گروه های بورس

ترتیب براساس بیشترین ورود حقیقی پول به میلیارد تومان در تاریخ 1401/02/27


محصولات شيميايي
مقدار پول : 48.352  ادامه مطلب ...

حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
مقدار پول : 47.576  ادامه مطلب ...

فلزات اساسي
مقدار پول : 41.034  ادامه مطلب ...

سرمايه گذاريها
مقدار پول : 30.591  ادامه مطلب ...

استخراج کانه هاي فلزي
مقدار پول : 12.65  ادامه مطلب ...

واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
مقدار پول : 12.433  ادامه مطلب ...

اطلاعات و ارتباطات
مقدار پول : 2.939  ادامه مطلب ...

بانكها و موسسات اعتباري
مقدار پول : 2.607  ادامه مطلب ...

ماشين آلات و تجهيزات
مقدار پول : 0.738  ادامه مطلب ...

ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
مقدار پول : 0.646  ادامه مطلب ...

كاشي و سراميك
مقدار پول : 0.173  ادامه مطلب ...

هتل و رستوران
مقدار پول : 0.035  ادامه مطلب ...

توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري
مقدار پول : 0.022  ادامه مطلب ...

محصولات كاغذي
مقدار پول : 0.016  ادامه مطلب ...

دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

منسوجات
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

استخراج ساير معادن
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

حمل و نقل آبي
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

استخراج كانه هاي فلزي
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

استخراج زغال سنگ
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

ساخت محصولات فلزي
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

حذف شده-مواد و محصولات شيميايي
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

انتشار، چاپ و تکثير
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

محصولات چوبي
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

لاستيك و پلاستيك
مقدار پول : -0.029  ادامه مطلب ...

خدمات فني و مهندسي
مقدار پول : -0.066  ادامه مطلب ...

عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
مقدار پول : -0.147  ادامه مطلب ...

پيمانكاري صنعتي
مقدار پول : -0.461  ادامه مطلب ...

قند و شكر
مقدار پول : -0.837  ادامه مطلب ...

ساير واسطه گريهاي مالي
مقدار پول : -1.116  ادامه مطلب ...

رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مقدار پول : -1.216  ادامه مطلب ...

بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
مقدار پول : -1.222  ادامه مطلب ...

ساير محصولات كاني غيرفلزي
مقدار پول : -1.27  ادامه مطلب ...

فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
مقدار پول : -1.516  ادامه مطلب ...

ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
مقدار پول : -1.559  ادامه مطلب ...

انبوه سازي، املاك و مستغلات
مقدار پول : -4.154  ادامه مطلب ...

مواد و محصولات دارويي
مقدار پول : -6.237  ادامه مطلب ...

سيمان، آهك و گچ
مقدار پول : -6.281  ادامه مطلب ...

خودرو و ساخت قطعات
مقدار پول : -6.323  ادامه مطلب ...

زراعت و خدمات وابسته
مقدار پول : -6.886  ادامه مطلب ...

مخابرات
مقدار پول : -7.171  ادامه مطلب ...

محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
مقدار پول : -7.414  ادامه مطلب ...

فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
مقدار پول : -37.254  ادامه مطلب ...

شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
مقدار پول : -62.187  ادامه مطلب ...