بررسی تکنیکالی حآسا

1399/02/30

واکنش به کف خط روند حآساپیش بینی بورس امروز
سه فاکتوری که می‌تواند محرکی برای افزایش فشار فروش در معاملات امروز و فردا باشد، چه هستند. پیش بینی بورس امروز را حتما بخوانید.  ادامه مطلب ...

بورسی های صادرات محور بخوانند
شرکت های بورسی صادرات محور با ریل سیاست گذاری های جدید دورنمای جدیدی خواهند داشت. دولت در مقام سیاست گذار تاکید دارد ممنوعیت ها را به شرایط حداقلی میرساند.  ادامه مطلب ...