« وآرین » ملک خرید

1399/02/29

شرکت توسعه اقتصادی آرین ساختمان خریده است.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، شرکت توسعه اقتصادی آرین از خرید یک ملک با ارزش 56.6 میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد
1- با توجه به کمبود فضای اداری محل قبلی شرکت و با توجه به گسترش فعالیت ها و نیاز به جذب نیروهای متخصص، لزوم افزایش فضای اداری احساس شد.
2- با عنایت به خرید 89 درصد سهام شرکت پارس پرند دیبا و به منظور نظارت مستقیم بر فعالیت ها و عملیات شرکت تحت کنترل مقرر گردید که شرکت مذکور در ساختمان شرکت مادر ( توسعه اقتصادی آرین) مستقر شود.
3- ایجاد زیرساخت فضای اداری برای برنامه های توسعه ای آتی شرکت
4- معامله انجام شده تاثیر قابل توجهی بر روند عملیات عادی شرکت نداشته و صرفا موجب تسهیل عملیات شرکت خواهد شد.
شفاف سازی « حریل » از وضع مالیاتی
ریل پرداز سیر در خصوص وضع مالیاتی شفاف سازی کرد.  ادامه مطلب ...

مهمترین اقدامات و برنامه های "تملت" اعلام شد
مدیرعامل تامین سرمایه ملت مهمترین اقدامات و برنامه های سال گذشته و جاری را اعلام و از پذیرش دو شرکت سنگ آهن مرکزی و سرمایه گذاری معین ملت برای عرضه اولیه خبر داد .  ادامه مطلب ...