آخرین روز قبل از مجمع و افزایش سرمایه ۴ شرکت دارای صف خرید و فروش در پایان معاملات امروز رخ می دهد

1399/02/28

آخرین روز قبل از مجمع و افزایش سرمایه ۴ شرکت دارای صف خرید و فروش

در پایان معاملات امروز، نماد چهار شرکت بورسی دارای صف خرید و فروش برای برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده متوقف می شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های داروسازی اکسیر، سیمان ایلام و واسپاری ملت برای برگزاری مجمع سالانه و نماد فرآورده های نسوز ایران برای دو مجمع سالانه و فوق العاده متوقف می شود.
براین اساس، "دلر، سیلام، ولملت" برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند و دی گذشته و "کفرا" برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند و افزایش سرمایه 114 از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی، سه شنبه هفته جاری تصمیم گیری می کنند.
بنابراین گزارش، درجریان معاملات شنبه شرکت های داروسازی اکسیر با رشد 5 درصدی قیمت و صف خرید، فرآورده های نسوز ایران، واسپاری ملت و سیمان ایلام به ترتیب با افت 3.6 و 2.1 درصدی و اندک قیمت و صف فروش روبرو بوده اند.پیش بینی بورس امروز | محدودیت های بیشتر
با اعمال محدودیت های معاملاتی امروز چه انتظاری از بازار باید داشته باشیم. آیا از هیجان ها کاسته میشود و صف های فروش کوتاه تر میشوند. پیش بینی بورس امروز را حتما از دست ندهید.  ادامه مطلب ...

تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر گروه دارویی
با فرض صحت این خبر که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان گروه دارویی بعد از ماه رمضان حذف خواهد شد و مبنای نرخ ارز آنها نرخ نیمایی خواهد بود ، روند تغییرات سود شرکت های این گروه به شرح زیر است :  ادامه مطلب ...