پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت سیمانی از محل سود انباشته

1400/08/19

شرکت سیمانی حاضر در بورس از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۳۲ درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

شرکت سیمان شمال از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 32 درصدی از محل سود انباشته خبر داد.
براین اساس، "سشمال" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 129 به 170 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده، صورت می پذیرد.برنامه افزایش سرمایه ۲۲۴ درصدی زیرمجموعه دارای صف خرید سایپا
زیرمجموعه سایپا و دارای صف خرید از برنامه افزایش سرمایه ۲۲۴ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.  ادامه مطلب ...

عرضه اولیه سهام رایتل بعد از ا اصلاح ساختار سرمایه، ادغام شرکت‌ها و ...
مدیر عامل شستا از برنامه پذیرش و عرضه اولیه رایتل تا پایان سال جاری و بعد از اصلاح ساختار سرمایه، ادغام برخی شرکت‌ها و ... خبر داد .  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس