عرضه اولیه سهام رایتل بعد از ا اصلاح ساختار سرمایه، ادغام شرکت‌ها و ...

1400/08/18

مدیر عامل شستا از برنامه پذیرش و عرضه اولیه رایتل تا پایان سال جاری و بعد از اصلاح ساختار سرمایه، ادغام برخی شرکت‌ها و ... خبر داد .

علی رستمی گفت: عرضه اولیه سهام رایتل به عنوان هلدینگ ارتباطات شستا در فرابورس گامی دیگر برای افزایش شفافیت شرکت ها و بهبود جریان نقدینگی است. با اصلاح ساختار سرمایه، ادغام برخی شرکت‌ها و ... مقدمات عرضه اولیه رایتل فراهم شده و با عقد قرارداد با کارگزارى صبا تأمین، فرآیند در حال انجام است.
وی ادامه داد: برهمین اساس شرکت رایتل بعد از تجدید ساختار و بهبود وضعیت مالی و شرایط کسب و کار ، آماده عرضه اولیه تا پایان سال جاری می شود . این شرکت بعد از چند سال زیان دهی در دو سال گذشته به سود دهی رسیده و روند شاخص‌های عملکرد در سه ماهه اول نسبت به سال گذشته ، افزایش یافته است .عرضه اوراق بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی با دستور وزارت اقتصاد منتفی شد
بانک مرکزی از لغو مرحله جدید عرضه اوراق بدهی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان در این سه شنبه خبر داد که با تصمیم وزارت اقتصاد رخ داده است .  ادامه مطلب ...

پنج شرکت با دریافت مجوز افزایش سرمایه ۸۶۲ تا ۲۶ درصدی آماده مجمع شدند
پنج شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۸۶۲، ۷۳۹ ، ۸۲ ، ۵۷ و ۲۶ درصدی را از چهار محل گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس