پنج شرکت با دریافت مجوز افزایش سرمایه ۸۶۲ تا ۲۶ درصدی آماده مجمع شدند

1400/08/16

پنج شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۸۶۲، ۷۳۹ ، ۸۲ ، ۵۷ و ۲۶ درصدی را از چهار محل گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

پنج شرکت صنعتی بهشهر، سیمان غرب آسیا، توسعه صنایع بهشهر، مرجان کار و سرمایه گذاری جامی به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 739 ، 26 ، 82 ، 862 و 57 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
براین اساس، "غبشهر" سرمایه فعلی را از 300 میلیارد به 2.5 هزار میلیارد تومان می رساند. 1.8 هزار میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی و 406.5 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.
سرمایه فعلی "سجام" از 528.3 به 666.8 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.
همچنین "وبشهر" سرمایه فعلی را از 825 میلیارد به 1.5 هزار میلیارد تومان می رساند. 320 میلیارد تومان از تامین مالی این هلدینگ بورسی از محل سود انباشته و 355 میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال می شود تا قادر به جبران مخارج سرمايه‌ای انجام شده بابت تحصيل سهام و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌های سرمايه‌پذير شود.
سرمایه فعلی "کمرجان" از 7 به 67.3 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.
در این میان، "وجامی" سرمایه فعلی را از 30 به 47 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمايه‌گذاری می شود.برنامه شستا برای سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی در خراسان جنوبی
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از افتتاح افتتاح پروژه تولید کنسانتره زغال سنگ در طبس و آمادگی شستا برای سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی در خراسان جنوبی را دارد.  ادامه مطلب ...

زمان افزایش سرمایه ۱۰۳۳ تا ۲۱ درصدی پنج شرکت + مجمع ۵ سهم دیگر
سیزده شرکت بورسی و فرابورسی، زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده را برای تصویب صورت های مالی، انتخاب اعضا، افزایش سرمایه و ... اعلام کردند.  ادامه مطلب ...منبع :