واحد متوقف اوره زیرمجموعه "پترول" به مدار تولید بازگشت

1400/08/13

زیرمجموعه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از در مدار تولید قرار گرفتن واحد اوره که از ۲۰ فروردین فعالیت آن متوقف شده بود، خبر داد.

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان از در مدار تولید قرار گرفتن واحد اوره که از 20 فروردین فعالیت آن متوقف شده بود، خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.
براین اساس، محسن محمودی مدیرعامل "شلرد" درباره وضعیت از مدار تولید خارج شدن کمپرسور دی اکسید کربن واحد اوره به علت ضعف ساختاری و به تبع آن توقف تولید اوره اعلام کرد: به رغم وجود محدودیت های فراوان و در غیاب کارشناسان شرکت های فروشنده و تامین کننده تجهیزات، سیستم سیل های آب بندی بین مراحل کمپرسور، طراحی و نسبت به ساخت آن مبادرت شد و کمپرسور واحد اوره در مدار تولید قرار گرفت. در حال حاضر واحد اوره با ظرفیت ۷۰ درصد و واحد آمونیاک نیز با ظرفیت ۹۰ درصد در حال تولید هستند.
پس از فعال شدن کمپرسور و طی شدن دوره معمول سازی و با در نظر گرفتن قطع مکرر برق سراسری و برق ورودی مجتمع به مدت بیش از دو ماه حدود ۵۰ هزار تن محصول اوره صادراتی نیز تولید شد و مجتمع با دانش و کمک متخصصان و کارشناسان ایرانی در حال فعالیت و تولید است. در ضمن طراحی سیستم جدید آب بندی بین مراحل و بهبود دیگر تجهیزات کمپرسور و خرید کمپرسور پشتیبان نیز در حال انجام است.شرکت بازار پایه ای مجوز تاسیس شرکت سبدگردانی گرفت
شرکت سرمایه گذاری حاضر در بازار پایه، مجوز تاسیس شرکت سبدگردانی با مالکیت ۸۱ درصدی را دریافت کرد و از عدم اثر سود و زیانی در صورت های مالی سال جاری خبر داد.  ادامه مطلب ...

زمان پنج افزایش سرمایه ۱۲۱۳ تا ۴۰ درصدی + مجمع ۱۴ شرکت دیگر
زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، چهار پترو پالایشی و ۱۴ شرکت دیگر به همراه لغو مجمع سهم بازار پایه ای اعلام شد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس