شرکت بازار پایه ای مجوز تاسیس شرکت سبدگردانی گرفت

1400/08/13

شرکت سرمایه گذاری حاضر در بازار پایه، مجوز تاسیس شرکت سبدگردانی با مالکیت ۸۱ درصدی را دریافت کرد و از عدم اثر سود و زیانی در صورت های مالی سال جاری خبر داد.

سرمایه گذاری صنایع ایران از دریافت مجوز تاسیس شرکت سبدگردانی با مالکیت 81 درصدی با عدم اثر سود و زیانی در صورت های مالی سال جاری خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.
براین اساس، عبدالمجید دهقان مدیرعامل "وایرا" اعلام کرد: 14 دی سال 98 درخواست تاسیس شرکت سبدگردان سورین با سرمایه 4 میلیارد تومانی و مالکیت 81 درصدی سرمایه گذاری صنایع ایران به سازمان بورس ارائه شد که مجوز فعالیت یکساله از 17 مهر ماه صادر شد که پس از انقضا در چارچوب مقررات قابل تمدید است. اثرات سود و زیانی تاسیس این شرکت در سال مالی منتهی به شهریور سرمایه گذاری صنایع ایران اثر گذار نیست.
بنابراین گزارش، سرمایه گذاری صنایع ایران با سرمایه 88 میلیارد تومانی در تابلو زرد بازار پایه فرابورس حضور دارد.زمان پنج افزایش سرمایه ۱۲۱۳ تا ۴۰ درصدی + مجمع ۱۴ شرکت دیگر
زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، چهار پترو پالایشی و ۱۴ شرکت دیگر به همراه لغو مجمع سهم بازار پایه ای اعلام شد.  ادامه مطلب ...

مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ تا ۴۰ درصدی شرکت خاص و سه سهم دیگر صادر شد
شرکت خاص بازار سرمایه به همراه سه سهم دیگر، مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰، ۱۵۰، ۷۸ و ۴۰ درصدی را از سه محل گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس