مجوز افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی شرکت قندی از محل تجدید ارزیابی صادر شد

1400/06/24

شرکت قندی حاضر در بازار پایه، مجوز افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی را از محل تجدید ارزیابی گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

شرکت قند شیرین خراسان مجوز افزایش سرمایه 114 درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.
براین اساس، "قشرین" سرمایه فعلی را از 96.5 به 206.8 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل تجدید ارزیابی و به منظور اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.موافقت هیات مدیره دو پتروشیمی با افزایش سرمایه ۲۸۶ و ۲۰۰ درصدی
دو پتروشیمی بورسی از موافقت هیات مدیره با برنامه افزایش سرمایه ۲۸۶ و ۲۰۰ درصدی از دو محل تجدید ارزیابی و سود انباشته خبر دادند.  ادامه مطلب ...

سیزدهمین عرضه اولیه به روش ترکیبی و طی دو مرحله قطعی شد
شرایط عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام توسعه سامانه های نرم افزاری نگین به روش ترکیبی و طی دو مرحله مشخص شد تا این شرکت ۲۰۴ میلیارد تومانی چهارشنبه جاری، عنوان دار سیزدهمین شرکت جدید سال شود.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس