موافقت هیات مدیره دو پتروشیمی با افزایش سرمایه ۲۸۶ و ۲۰۰ درصدی

1400/06/23

دو پتروشیمی بورسی از موافقت هیات مدیره با برنامه افزایش سرمایه ۲۸۶ و ۲۰۰ درصدی از دو محل تجدید ارزیابی و سود انباشته خبر دادند.

دو پتروشیمی بوعلی سینا و شیراز از موافقت هیات مدیره با برنامه افزایش سرمایه 286 و 200 درصدی از دو محل تجدید ارزیابی و سود انباشته خبر دادند.
براین اساس، "بوعلی" پیرو شایعه منتشره در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه اعلام کرد: به استناد جلسه 22 شهریور هیأت مدیره شرکت، پیشنهاد افزایش سرمایه از 350 میلیارد به 1.35 هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت (سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمی تندگویان) به منظور اصلاح ساختار مالی مطرح و به تصویب رسید. پس از نهایی شدن گزارش توجیهی، اطلاعات مربوطه از طریق سامانه کدال منتشر خواهد شد.
همچنین "شیراز" پیرو گزارش منتشره در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه از محل سود انباشته اعلام کرد: پيشنهاد مذکور در جلسه 22 شهریور هيات مديره مطرح و ضمن تاييد، مقرر شد اقدامات لازم به منظور افزايش سرمايه به ميزان 200 درصد به عمل آيد.سیزدهمین عرضه اولیه به روش ترکیبی و طی دو مرحله قطعی شد
شرایط عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام توسعه سامانه های نرم افزاری نگین به روش ترکیبی و طی دو مرحله مشخص شد تا این شرکت ۲۰۴ میلیارد تومانی چهارشنبه جاری، عنوان دار سیزدهمین شرکت جدید سال شود.  ادامه مطلب ...

برنامه افزایش سرمایه دو شرکت بورسی از دو محل سود و اندوخته
دو شرکت بورسی جام دارو و توسعه صنایع بهشهر از برنامه افزایش سرمایه ۲۱ و ۸۲ درصدی از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها خبر دادند.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس