برنامه افزایش سرمایه ۱۶۶ و ۱۲ درصدی دو شرکت بورسی و فرابورسی

1400/06/16

پگاه گلپایگان و بیسکویت گرجی از برنامه افزایش سرمایه ۱۶۶ و ۱۲ درصدی از محل مطالبات سهامداران و سود انباشته خبر دادند.

دو شرکت پگاه گلپایگان و بیسکویت گرجی از برنامه افزایش سرمایه 166 و 12 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی یا آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و سود انباشته خبر دادند.
براین اساس، "غگلپا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 16.9 به 45 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی یا آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.
همچنین "غگرجی" درصدد است سرمایه فعلی را از 334.9 به 375 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و برای توسعه خطوط تولیدی اعمال خواهد شد.افزایش سرمایه ۶۴۱ درصدی از محل تجدید ارزیابی توسط حسابرس تایید شد
با اظهار نظر حسابرس و بارزس قانونی شرکت حاضر در بورس، افزایش سرمایه ۶۴۱ درصدی از محل تجدید ارزیابی بلامانع و تایید شد.  ادامه مطلب ...

افزایش سرمایه ۱۰۳۳ درصدی از دو محل تجدید ارزیابی و سود انباشته تایید شد
با اظهار نظر حسابرس و بارزس قانونی مارگارین، افزایش سرمایه ۱۰۳۳ درصدی این شرکت از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی بلامانع و تایید شد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس