افزایش سرمایه ۶۴۱ درصدی از محل تجدید ارزیابی توسط حسابرس تایید شد

1400/06/15

با اظهار نظر حسابرس و بارزس قانونی شرکت حاضر در بورس، افزایش سرمایه ۶۴۱ درصدی از محل تجدید ارزیابی بلامانع و تایید شد.

پیرو پیشنهاد افزایش سرمایه 641 درصدی شرکت رینگ سازی مشهد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در 6 شهریور ماه، اظهار نظر حسابرس در مورد این برنامه در سامانه کدال منتشر شد تا این شرکت بورسی یک گام دیگر در این مسیر بردارد.
براساس این گزارش، طبق نظر حسابرس و بارزس قانونی شرکت ، افزایش سرمایه 641 درصدی "خرینگ" از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بلامانع است.
به این ترتیب، تنها گام باقی مانده برای افزایش سرمایه "خرینگ"، تایید سازمان بورس و صدور مجوز است که انتظار می رود طی روزهای آینده نتیجه مشخص و گام نهایی افزایش سرمایه از 44.5 به 329.8 میلیارد تومان انجام شود.افزایش سرمایه ۱۰۳۳ درصدی از دو محل تجدید ارزیابی و سود انباشته تایید شد
با اظهار نظر حسابرس و بارزس قانونی مارگارین، افزایش سرمایه ۱۰۳۳ درصدی این شرکت از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی بلامانع و تایید شد.  ادامه مطلب ...

برنامه افزایش سرمایه ۲۰۳ و ۱۰۰ درصدی دو شرکت بورسی و فرابورسی
دو شرکت بورسی و فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۲۰۳ و ۱۰۰ درصدی از سه محل مطالبات و آورده نقدی ،سود انباشته و سایر اندوخته ها خبر دادند.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس