سود حسابرسی شده "مادیرا" ۴ درصد بیشتر شد / اهداف کوتاه و بلند مدت

1400/04/20

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران در گزارش حسابرسی شده تلفیقی ۱۲ ماهه، ۸۸۲ ریال سود برای هر سهم محقق کرد که ۴ درصد بیشتر از گزارش حسابرسی نشده است .

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران که با سرمایه 820 میلیارد تومانی در فرابورس حضور دارد ، صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده 12 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 99 را منتشر کرد.
براین اساس، "مادیرا" در این مدت 882 ریال سود تلفیقی برای هر سهم محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 129 درصد رشد داشته است. این درحالی است که در گزارش حسابرسی نشده 846 ریال اعلام شده بود.
همچنین شرکت اصلی هم 806 ریال سود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 114 درصد رشد داشته و سود حسابرسی نشده بالغ بر 755 ریال اعلام شده بود.
دراین میان، این شرکت فرابورسی بالغ بر 2.4 و 2.2 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی تلفیقی و شرکت اصلی و 715.9 و 656.3 میلیارد تومان سود خالص در گروه و شرکت اصلی شناسایی کرده است.مجمع ۱۳شرکت، یک بانک و "ذوب"+ زمان افزایش سرمایه۲۸۰، ۱۸۱ و ۶۷درصدی
زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده یک بانک، ذوب آهن و ۱۳ شرکت دیگر به همراه لغو مجمع سه سهم بورسی و فرابورسی اعلام شد.  ادامه مطلب ...

برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت بورسی از محل مطالبات و آورده
شرکت کویر تایر از برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی یا آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی خبر داد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس