برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت بورسی از محل مطالبات و آورده

1400/04/14

شرکت کویر تایر از برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی یا آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی خبر داد.

شرکت کویر تایر از برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی یا آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی خبر داد.
براین اساس، "پکویر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 218 به 654 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی یا آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعمال خواهد شد تا قادر به اجرای طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید به میزان 15 هزار تن تایر در سال شود.افزایش سرمایه بی سابقه به ۱۷ هزار و ۷۹۰ درصد
شرکت بسیار کوچک بازار پایه ای با پیشنهاد جدید هیات مدیره، رقم افزایش سرمایه بی سابقه را به ۱۷ هزار و ۷۹۰ درصد از محل تجدید ارزیابی کاهش داد.  ادامه مطلب ...

برنامه افزایش سرمایه ۲۵، ۱۷۰ و ۳۰۰ درصدی سه شرکت بورسی
سه شرکت بورسی از برنامه افزایش سرمایه ۲۵، ۱۷۰ و ۳۰۰ درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر دادند.  ادامه مطلب ...منبع :بورس پرس