افزایش سرمایه بی سابقه به ۱۷ هزار و ۷۹۰ درصد

1400/04/14

شرکت بسیار کوچک بازار پایه ای با پیشنهاد جدید هیات مدیره، رقم افزایش سرمایه بی سابقه را به ۱۷ هزار و ۷۹۰ درصد از محل تجدید ارزیابی کاهش داد.

شرکت جوش و اکسیژن که 21 اردیبهشت از افزایش سرمایه 19 هزار و 824 درصدی خبر داده بود با پیشنهاد جدید هیات مدیره، تامین مالی را به 17 هزار و 790 درصد از محل تجدید ارزیابی کاهش داد.
براین اساس، "فجوش" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 1.03 به 185.1 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت کوچک حاضر در تابلو زرد بازار پایه درصورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور افزایش سرمایه دارائی های ثابت (زمین ) اعمال خواهد شد.
بنابراین گزارش، شرکت قند شیرین خراسان در سال 97 از برنامه افزایش سرمایه بیش از ۹ هزار درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داده بود که "فجوش" اولین شرکت رکورد دار با این رقم بی سابقه در بازار سرمایه ایران محسوب می شود.برنامه افزایش سرمایه ۲۵، ۱۷۰ و ۳۰۰ درصدی سه شرکت بورسی
سه شرکت بورسی از برنامه افزایش سرمایه ۲۵، ۱۷۰ و ۳۰۰ درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر دادند.  ادامه مطلب ...

مجمع ۳۵ شرکت و یک بانک + زمان پنج افزایش سرمایه ۲۵۰ تا ۱۴۳ درصدی
یک بانک به همراه ۳۵ شرکت دیگر، زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده را برای تصویب صورت های مالی، انتخاب اعضا، افزایش سرمایه و ... اعلام کردند.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس