برنامه افزایش سرمایه ۲۵، ۱۷۰ و ۳۰۰ درصدی سه شرکت بورسی

1400/04/12

سه شرکت بورسی از برنامه افزایش سرمایه ۲۵، ۱۷۰ و ۳۰۰ درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر دادند.

سه شرکت غلتک سازان سپاهان، لامپ پارس شهاب و کارخانجات تولیدی شهید قندی به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه 170، 300 و 25 درصدی خبر دادند.
براین اساس، "فسازان" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 60 به 162 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج منابع شود.
همچنین "بشهاب" درصدد است سرمایه فعلی را از 16.2 به 64.8 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی درصورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و جهت جبران بخشی از هزینه های سرمایه گذاری توسعه خط تولید جدید و اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.
در این میان، "بکام" هم در نظر دارد سرمایه فعلی را از 804 میلیارد تومان به بیش از هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی و انجام تعهدات بانکی ،افزایش اعتبار تراز نامه اعمال خواهد شد.مجمع ۳۵ شرکت و یک بانک + زمان پنج افزایش سرمایه ۲۵۰ تا ۱۴۳ درصدی
یک بانک به همراه ۳۵ شرکت دیگر، زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده را برای تصویب صورت های مالی، انتخاب اعضا، افزایش سرمایه و ... اعلام کردند.  ادامه مطلب ...

مجوز افزایش سرمایه ۹۶۱ و ۳۶ درصدی دو شرکت از سود انباشته صادر شد
دو شرکت فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۹۶۱ و ۳۶ درصدی را از محل سود انباشته گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس