مجوز افزایش سرمایه ۹۶۱ و ۳۶ درصدی دو شرکت از سود انباشته صادر شد

1400/04/09

دو شرکت فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۹۶۱ و ۳۶ درصدی را از محل سود انباشته گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

دو شرکت تولید برق عسلویه مپنا و کیا الکترود شرق مجوز افزایش سرمایه 961 و 36 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
براین اساس، "بمپنا" سرمایه فعلی را از 72.8 به 772.8 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.
همچنین سرمایه فعلی "کیا" از 16.1 به 22 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در بازار SME فرابورس از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه شود.عملکرد سه ماه "غزر" با رشد ۵۵ درصدی منتشر شد
شرکت زر ماکارون در عملکرد سه ماه نخست سال جاری، ۵۷۶.۷ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۵۵ درصدی همراه شد.  ادامه مطلب ...

بانک ملت باز هم با ثبت تزار عملیاتی ۱.۶ و ۴.۵ هزار میلیاردی گل کاشت
بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ بورس باز هم گل کاشت و در عملکرد خرداد و سه ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱.۶ و ۴.۵ هزار میلیارد تومانی شد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس