عملکرد سه ماه "غزر" با رشد ۵۵ درصدی منتشر شد

1400/04/07

شرکت زر ماکارون در عملکرد سه ماه نخست سال جاری، ۵۷۶.۷ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۵۵ درصدی همراه شد.

شرکت زر ماکارون با سرمایه 320 میلیارد تومانی، گزارش عملکرد خرداد و سه ماه نخست سال مالی جاری را منتشر کرد.
براین اساس، "غزر" در دوره خرداد از فروش داخلی انواع پودر کیک، رشته آش، آرد سفید، پکیج، ماکارونی آشیانه ای؛ فرمی و رشته ای، لازاینا و محصولات فرعی به همراه فروش صادراتی محصولات رشته ای؛ فرمی و آشیانه ای و محصولات خاص بالغ بر 279.6 میلیارد تومان درآمد داشته است.
این شرکت بورسی در عملکرد سه ماهه بالغ بر 576.7 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 55 درصد رشد داشته است.بانک ملت باز هم با ثبت تزار عملیاتی ۱.۶ و ۴.۵ هزار میلیاردی گل کاشت
بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ بورس باز هم گل کاشت و در عملکرد خرداد و سه ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱.۶ و ۴.۵ هزار میلیارد تومانی شد.  ادامه مطلب ...

برآورد مدیرعامل شستا از افزایش سرمایه ۱۲۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی
مدیرعامل سرمایه گذاری تامین اجتماعی از برآورد افزایش سرمایه ۱۲۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی خبر داد و گفت: سرمایه ثبتی بعد از این تامین مالی به ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می رسد.  ادامه مطلب ...منبع : کدال