بانک ملت باز هم با ثبت تزار عملیاتی ۱.۶ و ۴.۵ هزار میلیاردی گل کاشت

1400/04/07

بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ بورس باز هم گل کاشت و در عملکرد خرداد و سه ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱.۶ و ۴.۵ هزار میلیارد تومانی شد.

بانک ملت با سرمایه 20.7 هزار میلیارد تومانی به عنوان دومین بانک بزرگ بورسی، گزارش فعالیت سومین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 1400 را منتشر کرد.
براین اساس، "وبملت" در دوره خرداد 4.3 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 2.6 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در سومین ماه سال 1400 تراز عملیاتی مثبت 1.6 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است.
این بانک طی سه ماه سال جاری نیز با کسب 11.9 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 7.4 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 4.5 هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل 85 و 103 درصد افزایش داشته اند.
همچنین اطلاعات دوره یک ماهه خرداد ، مانده تسهیلات مندرج در جدول قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است.برآورد مدیرعامل شستا از افزایش سرمایه ۱۲۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی
مدیرعامل سرمایه گذاری تامین اجتماعی از برآورد افزایش سرمایه ۱۲۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی خبر داد و گفت: سرمایه ثبتی بعد از این تامین مالی به ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می رسد.  ادامه مطلب ...

سومین بانک بزرگ بورس تراز عملیاتی مثبت ۵۳۷ میلیارد تومانی ثبت کرد
بانک صادرات به عنوان سومین بانک بزرگ بورس با ارائه گزارش عملکرد خرداد و سه ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱۷۵.۳ و ۵۳۷ میلیارد تومانی شد.  ادامه مطلب ...منبع : کدال