برنامه افزایش سرمایه ۲۶۱ درصدی شرکت بورسی از سود انباشته و تجدید ارزیابی

1400/03/23

شرکت بورسی تاید واتر خاورمیانه از برنامه افزایش سرمایه ۲۶۱ درصدی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

شرکت تاید واتر خاورمیانه از برنامه افزایش سرمایه 261 درصدی از دو محل خبر داد.
براین اساس، "حتاید" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 195 به 705 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار سرمایه و بهبود ساختار مالی شود.مجوز افزایش سرمایه اولین رکورددار ، شرکت آماده عرضه اولیه و بورس انرژی
اولین رکورد دار افزایش سرمایه ، شرکت آماده عرضه اولیه ۱۵ درصدی و بورس انرژی، مجوز تامین مالی ۲۰۰ ، ۱۸۱ و ۱۷۳ درصدی را از سه محل گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.  ادامه مطلب ...

تصویب افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی "وسکاب" از محل سود انباشته
با برگزاری مجمع فوق العاده سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته تصویب شد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس