مجوز افزایش سرمایه اولین رکورددار ، شرکت آماده عرضه اولیه و بورس انرژی

1400/03/23

اولین رکورد دار افزایش سرمایه ، شرکت آماده عرضه اولیه ۱۵ درصدی و بورس انرژی، مجوز تامین مالی ۲۰۰ ، ۱۸۱ و ۱۷۳ درصدی را از سه محل گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

کارخانجات مخابراتی ایران ، تامین سرمایه تمدن و بورس انرژی، به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 181 ، 173 و 200 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
براین اساس ، سرمایه فعلی "لکما" از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و از 323.5 به 909.5 میلیارد تومان می رسد و صرف خروج از شموليت ماده 141 قانون تجارت می شود.
کارخانجات مخابراتی ایران با اعمال افزایش سرمایه 2183 درصدی از محل تجدید ارزیابی در 30 تیر سال 94، اولین رکورد دار افزایش سرمایه همه شرکت های بورسی و فرابورسی بشمار می رود.
در این میان، "تمدن" سرمایه فعلی را از 550 میلیارد تومان به 1.5 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و بهبود ساختار سرمایه می شود.
بنابراین گزارش، تامین سرمایه تمدن با درج نماد در صف عرضه اولیه 15 درصدی سهام ایستاده تا به عنوان ششمین شرکت از این صنعت به بورس وارد شود.
براین اساس، "انرژی" سرمایه فعلی را از 60 به 180 میلیارد تومان می رساند. 84 میلیارد تومان از این تامین مالی از محل سود انباشته و 36 میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته‌ها برای تأمین مالی بخشی از خرید ساختمان در سال جاری و وجود حداقل سرمایه مطلوب بورس ها صرف می شود.تصویب افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی "وسکاب" از محل سود انباشته
با برگزاری مجمع فوق العاده سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته تصویب شد.  ادامه مطلب ...

برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت هزار میلیاردی از سود انباشته
شرکت فرابورسی از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل سود انباشته خبر داد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس