تصویب افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی "وسکاب" از محل سود انباشته

1400/03/20

با برگزاری مجمع فوق العاده سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته تصویب شد.

مجمع فوق العاده سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها قبل از ظهر چهارشنبه 19 خرداد با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 73.5 درصدی سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته به تصویب رسید.
براین اساس، "وسکاب" به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از 600 میلیارد تومان به 1.2 هزار میلیارد تومان می رساند.برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت هزار میلیاردی از سود انباشته
شرکت فرابورسی از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل سود انباشته خبر داد.  ادامه مطلب ...

تصویب افزایش سرمایه ۵۲۸ درصدی شرکت بورسی از تجدید ارزیابی دارایی ها
با برگزاری مجمع فوق العاده شرکت نیرو ترانس، افزایش سرمایه ۵۲۸ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تصویب شد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس