افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی آخرین شرکت تامین سرمایه حاضر در بازار

1399/11/29

شرکت تامین سرمایه دماوند که تیر سال جاری در تابلوی زرد بازار پایه فرابورس درج شده ، برنامه افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران داد.

شرکت تامین سرمایه دماوند که با سرمایه 200 میلیارد تومانی، تیر سال جاری در تابلوی زرد بازار پایه فرابورس درج شد ، برنامه افزایش سرمایه 250 درصدی داد.
به این ترتیب ، "تماوند" طبق مصوبه دیروز هیات مدیره در نظر دار سرمایه اسمی را از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران 500 میلیارد تومان اضافه کند و به 700 میلیارد تومان برساند تا صرف بهبود نسبت های مقرر در دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، توسعه فعالیت های تامین مالی بواسطه افزایش ظرفیت شرکت جهت پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار و ارتقای سهم بازار در صنعت تامین مالی کند .
سهامداران دهمین تامین سرمایه بازار سرمایه سرمایه گسترش صنعت نوین ایرانیان و شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا با 34.8 و 33.9 درصد بشمار می آیند.بانک مرکزی با افزایش سرمایه ۲۲۴۴ درصدی بانک دی موافقت کرد
بانک مرکزی با افزایش سرمایه ۲۲۴۴ درصدی بانک دی از دو محل تجدید ارزیابی و مطالبات و آورده نقدی موافقت کرد .  ادامه مطلب ...

چرا بورس دوباره منفی شد؟
صعودهای کم جان بورس به سرعت تبدیل به نزول می‌شود و درجا زدن شاخص کل بازار سرمایه برای بسیاری از سهامداران فرسایشی شده است. امروز شاخص کل بازار سرمایه به یک میلیون و ۲۵۷ هزار واحد عقبگرد داشت و دوباره روزنه‌های امید سهامداران را بست.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس