تصویب افزایش سرمایه ۵۲۸ درصدی شرکت بورسی از تجدید ارزیابی دارایی ها

1400/03/20

با برگزاری مجمع فوق العاده شرکت نیرو ترانس، افزایش سرمایه ۵۲۸ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تصویب شد.

مجمع فوق العاده شرکت نیرو ترانس ظهر با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 88.1 درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 528 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب رسید.
براین اساس، "بنیرو" به منظور ساختار مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، سرمایه فعلی را از 150 به 941.8 میلیارد تومان رساند.شرکت ۴۰۰ میلیاردی آماده عرضه اولیه ۱۸ درصدی شد / مشخصات کلی
شرکت پارس فولاد سبزوار با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس درج و در صف عرضه اولیه ۱۸ درصدی سهام ایستاد.  ادامه مطلب ...

سهامدار عمده فروشنده بلوک ۴.۸۵ درصدی شرکت بورسی شد
زمان و شرایط عرضه بلوک ۴.۸۵ درصدی سهام شرکت توسعه و عمران امید توسط سهامدار عمده اعلام شد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس