افزایش سرمایه ۶۵۰ و ۱۰۰ درصدی دو شرکت از دو سود و تجدید ارزیابی

1399/11/27

دو شرکت قندی و سرمایه گذاری از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۶۵۰ و ۱۰۰ درصدی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر دادند.

دو شرکت قند هگمتان و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 650 و 100 درصدی از دو محل خبر دادند.
براین اساس، "قهگمت" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 41 به 307.8 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت قندی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی و سرمایه شرکت شود.
همچنین "وسکاب" درصدد است سرمایه فعلی را از 600 میلیارد تومان به 1.2 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و حفظ و توسعه پرتفوی سرمايه گذاری ها اعمال خواهد شد.بیمه فرابورسی با مجوز افزایش سرمایه ۴۴۳ درصدی به مجمع می رود
بیمه کارآفرین مجوز افزایش سرمایه ۴۴۳ درصدی را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.  ادامه مطلب ...

برنامه افزایش سرمایه ۹۳۶ درصدی شرکت بیمه ای از تجدید ارزیابی
شرکت بیمه ای از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۹۳۶ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس