برنامه افزایش سرمایه شرکت بیمه فرابورسی از محل مطالبات و آورده

1400/03/08

شرکت بیمه حاضر در فرابورس از برنامه افزایش سرمایه ۲۸ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد.

شرکت بیمه اتکایی امین از برنامه افزایش سرمایه 28 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد و در جریان معاملات امروز با رشد 1.5 درصدی قیمت سهام روبرو شد.
براین اساس، "اتکام" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 390 به 500 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرای مصوبه هیات وزیران در مورد لزوم افزایش سرمایه شرکت های بیمه اتکایی حداقل به مبلغ 500 میلیارد تومان و شرایط خاص اقتصادی و نیاز بیمه گران اتکایی به سرمایه بیشتر جهت نگهداری ریسک های بیمه ای بزرگ در داخل اعمال خواهد شد."های وب" ۴۰۷.۷ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد / رشد ۸۵ درصدی
داده گستر عصر نوین در عملکرد دو ماهه سال مالی جاری ۴۰۷.۷ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد و با رشد ۸۵ درصدی روبرو شد.  ادامه مطلب ...

"همراه" ۴.۲ هزار میلیارد تومان درآمد محقق کرد/ رشد ۳۰ درصدی
همراه اول با ارائه گزارش عملکرد دو ماه سال مالی جاری، درآمد ۴.۲ هزار میلیارد تومانی شناسایی کرد و با رشد ۳۰ درصدی روبرو شد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس